Examensarbete hos Azets!

Vill du genomföra ditt examensarbete med en tydlig förankring i arbetslivet? Vi söker studenter som vill arbeta nära arbetsmarknaden under sin studietid och vill genomföra sitt examensarbete hos oss!

Azets hjälper svenska och internationella företag med deras ekonomi i alla nordiska länder. Vi har 20 000 kunder och 3 000 anställda. Vi har hjälpt tusentals företag med deras ekonomi och vet därför hur man bäst bedriver en ekonomifunktion. Det gäller hur man organiserar den, hur man effektiviserar olika processer, hur man leder funktionen, på vilket sätt it kan stödja verksamheten, hur man genomför förändringar och hur man bäst följer upp verksamheten.

Vi har identifierat ett par aktuella ämnen, eller om du har en egen idé du vill arbeta med hos oss?

Läs mer om våra idéer och tankar på vår hemsida