Genom att registrerar sig till mässan får du en inloggning och kan gå in på mässan!

Du fyller i ditt namn, e-post, lösenord och studentinriktning och CV är frivilligt att ladda upp, du kan även publicera ditt CV i efterhand. Frågorna som till kommer efter registreringen finns för att du ska få bästa möjliga upplevelse.